Agenda lezingen en workshop's


ELKE 2e woensdag VAN DE MAAND:

A(D)HD CAFE bij Zin in Boeken

i.s.m. Impuls en Woortblind

AD(H)D Café Heusden-Vesting

13 Maart 19:30 - 21:30

 

In het centrum van Heusden-Vesting vindt elke 2e woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, een AD(H)D Café plaats.

Onderling contact
In het AD(H)D-café kun je 1 keer in de maand in contact komen met lotgenoten met AD(H)D, dyslexie en dyscalculie om ervaring uitwisselen, herkenning, erkenning, elkaar adviseren, uitlaatklep voor gelijkgestemden.
Iedereen is welkom vanaf 19.30 om onder het genot van een kopje koffie/thee binnen te stappen, om 20.00 begint het officiële gedeelte dit duurt tot 21.30 daarna informeel samenzijn, waarin de mogelijkheid bestaat tot netwerken, kennismaken.

Via Impuls en Woortblind wordt het café ondersteund. Impuls en Woortblind is een vereniging voor en door mensen met, bovengenoemde kenmerken.

Doelstelling:
Wij stellen tot doel om mensen met of zonder deze diagnoses met elkaar te verbinden om zinvolle contacten op te doen en met elkaar samen te werken, om op deze manier meer wederzijds begrip en acceptatie te bewerkstelligen.

 

Diagnose geen voorwaarde
AD(H)D Café Heusden biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek, bedoeld voor mensen met (een vermoeden van) AD(H)D en voor betrokkenen. Het hebben van een diagnose is geen voorwaarde voor deelname.

Naasten ook welkom!
Graag nodigen wij ook familie, partners, vrienden, collega’s en bekenden uit, die eens willen meeluisteren of zelf hun verhaal kwijt willen.
Het blijkt voor velen fijn om situaties bij anderen te herkennen en handvatten, advies aangereikt te krijgen, om zo gaandeweg om te leren gaan met “AD(H)D”

Wij:
-John eigenaar Zin in Boeken
-Mirande van Reenen (auteur van het boek Tobnie mijn leven met ADHD)
-Karin de Jager contactpersoon voor Dyslexie bij volwassenen bij Impuls& Woortblind
-Emmy Hendriks ervaringsdeskundige ADD,
die het initiatief hebben genomen voor de oprichting van een ADHD-café in Heusden Vesting, heten u van harte welkom.